Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 17.10.2016 kl. 17:00 - Formannskapssalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
46/16 2. gangsbehandling - Detaljregulering Sole skog IV B6 & B7.
47/16 Førstegangsbehandling av reguleringsplan for Vestby pukkverk
48/16 Behandling av klage - Gnr 99 Bnr 18 - Nummestadveien 52 - Oppføring av enebolig - Dispensasjon
49/16 2.gangsbehandling - Grøntveien - detaljregulering
50/16 Klage på vedtak - Gnr 152 Bnr 7 - Elveveien - Parkeringsplass på Ørajordet
51/16 2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan, Skoglundkollen