Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 17.12.2018 kl. 17:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
60/18 Klage - Skoglundkollen - Mindre endring antall boenheter
61/18 2. gangs behandling - Solhøy omsorgsboliger
62/18 Klage - Gnr 65 Bnr 29 - Vadbakkveien 12 - Ulovlighetssak - Utførte tiltak i strandsonen
63/18 Klage - Gnr 63 Bnr 54 - Krokstrandveien 68 - Oppføring av fritidsbolig med bortfalt tillatelse
64/18 Klage - Gnr 133 Bnr 690 - Furustubben 13 - Enebolig med garasje
65/18 Klage - Gebyr - Gnr 133 Bnr 205 - Grevlingstien 14 - Tilbygg med garasje og hobbyverksted samt dispensasjon for pulttak
66/18 Klage - Gebyr - Gnr 133 Bnr 193 - Brevikveien 120 - Bruksendring til helårsbolig
67/18 Klage - Gnr 132 Bnr 1063 - Vestsolveien 6 C - Garasje