Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 18.09.2017 kl. 17:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
35/17 Forhåndsforeleggelse - Meierikvartalet - Detaljregulering
36/17 Forhåndsforeleggelse - Søndre Follo Renseanlegg - Detaljregulering
37/17 Klagebehandling - Gnr 132 Bnr 1058 - Vestsolveien 2 - Enebolig
38/17 Behandling av klage - Gnr 132 Bnr 830 - Gråtrostveien 15 - Fasadeendring
39/17 Klagebehandling - Gnr 86 Bnr 8 - Engene 110 - Bruksendring låve og ny adkomsttrapp
40/17 Behandling av klage - Gnr 133 Bnr 690 - Furustubben 13 - Enebolig med garasje
41/17 Ny behandling av dispensasjonssøknad om bruksendring fra fritidsbolig til enebolig - Gnr 56 Bnr 8 - Bråtebuktveien 15 - Søknad om dispensasjon fra planformål fritidsbolig til bolig