Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 18.12.2017 kl. 17:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
51/17 Endring av kommunens praksis vedrørende § 6 - Leke- og uteoppholdsareal - Bestemmelser til kommuneplan Vestby 2014-2026
52/17 Behandling av søknad om dispensasjon - Gnr 8 Bnr 552 - Senterveien 6, 8 og 10 - Vestby storsenter - Søknad om dispensasjon - Ettergodkjenning av bruk av lokaler
53/17 Ny behandling av klage - Gnr 1 Bnr 9 og 35 - Osloveien 1451 - Tilbygg
54/17 Klagebehandling
55/17 Klagebehandling