Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 19.03.2019 kl. 17:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
6/19 Behandling av søknad om oppføring av garasje med dispensasjon - Gnr 107 Bnr 137 - Brandstadkollen 27 - Garasje
7/19 Behandling av søknad om oppføring av garasje med dispensasjon - Gnr 107 Bnr 144 Snr 1 - Brandstadkollen 23 - Garasje
8/19 Behandling av søknad om oppføring av garasje med dispensasjon - Gnr 107 Bnr 144 Snr 5 - Brandstadkollen 15 - Garasje
9/19 Forhåndsforeleggelse - Randemfaret 15 - Detaljregulering
10/19 Klagebehandling - Stjernåsen - detaljregulering