Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 19.08.2019 kl. 17:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
40/19 Førstegangsbehandling - Gartnerikvartalet B3 og B4 - Detaljregulering
41/19 Førstegangsbehandling - Detaljregulering Solbergstrand forskningsstasjon
42/19 Forhåndsforeleggelse - Helgemyren massemottak - detaljregulering
43/19 Førstegangsbehandling - Sole skog B12 og B13 - Detaljregulering
44/19 Klage - Dispensasjon utenfor byggesak - Gnr 160 Bnr 31 - Storgata 18 - Bruksendring
45/19 Klage - Gnr 133 Bnr 206 - Tømmeråsen 27 - Ny bolig
46/19 Klage - Gnr 133 Bnr 140 - Tømmeråsen 33 - Oppføring av bolig
47/19 Behandling av søknad om dispensasjon - Gnr 133 Bnr 456 - Gneisveien 4 A - Ny hagestue - Dispensasjon
48/19 Klage - Gnr 9 Bnr 66 - Grøstadveien 5 - Riving og ny enebolig - Dispensasjon uten byggesak
49/19 Klage - Gnr 56 Bnr 8 - Bråtebuktveien 15 - Dispensasjon fra planformål fritidsbolig til bolig
50/19 Klage - Gebyr - Gnr 144 Bnr 141 - Molvikveien 23 - Ny bolig
51/19 Reglement for befaringer - Plan- og miljøutvalget