Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 19.09.2016 kl. 17:00 - Formannskapssalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
42/16 Dispensasjon fra reguleringsplan - Gnr 56 Bnr 32 og 88 - Fjordveien 38 - Oppføring av enebolig
43/16 Behandling av klage - Gnr 133 Bnr 625 - Tømmeråsen 15 A - Bolig A - Utbygging - Dispensasjon
44/16 Behandling av klage - Gnr 133 Bnr 691 - Tømmeråsen 15 A - Bolig B - Utbygging - Dispensasjon
45/16 Gnr 64 Bnr 180 - Hulvikveien 85 - Tilbygg og riving av takutstikk