Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 19.11.2018 kl. 17:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
54/18 Mindre endring av reguleringsplan - Veibredde - Skoglundkollen
55/18 Forhåndsforeleggelse - Reguleringsplan - Fjordgløttveien
56/18 Omgjøring av PLMs vedtak av 04.06.2018 - Gnr 133 Bnr 456 - Gneisveien 4 A - Hagestue
57/18 Klage - Gnr 56 Bnr 513 - Fjordveien 12 - Snilehuset - Tilbygg
58/18 Klage - Gnr 135 Bnr 43 - Bernhoffløkka 1 - Bruksendring fra hytte til bolig - Garasje - Riving av eksisterende hytte
59/18 Saksfremlegg - Gnr 9 Bnr 240 - Lokes vei 14 - Påbygg og bruksendring av garasje