Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 19.11.2019 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
66/19 Forhåndsforleggelse - Vestby hyttepark II - Detaljregulering
67/19 Klage - Gnr 4 Bnr 32 - Rødsveien 159 - Deling av grunneiendom
68/19 Klage - Gnr 142 Bnr 2 - Stasjonsveien 2 - Arealoverføring
69/19 Klage - Gnr 62 Bnr 1 - Krokstrandveien 51 - Deling av grunneiendom
70/19 Klage - Gnr 155 Bnr 2 - Erikstadveien 3 - Ridebane
71/19 Behandling av rammesøknad med dispensasjon - Gnr 63 Bnr 54 - Krokstrandveien 68 - Oppføring av fritidsbolig med bortfalt tillatelse
72/19 Klage - Avslag på anmodning om nedsettelse av tvangsmulkt - Gnr 28 Bnr 3 - Åsveien/Vestbyveien - Midlertidig dispensasjon for bruk til anleggsområde
73/19 Klage på innvilget dispensasjon om endring av antall plasser for biloppstillingsplasser og sykkelparkering - Gnr 27 Bnr 29 - Vestbyveien 111 - Oslo Fashion Outlet - Parkering i tre plan
74/19 Klage -Dispensasjon utenfor byggesak - Gnr 73 Bnr 8 - Oppkjennveien 9 - Dispensasjon - Oppføring av enebolig
75/19 Klage - Avvisning av klage på gebyr - Gnr 133 Bnr 456 - Gneisveien 4 A - Ny hagestue - Dispensasjon
76/19 Klage - Avslag for takoverbygg - Gnr 40 Bnr 32 - Pyttskogveien 17 - Tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig med dispensasjon
77/19 Klage - Avvisning av tilleggsklage - Gnr 56 Bnr 43 - Bråtebuktveien 31 - Tilbygg
78/19 Klage - Gnr 135 Bnr 623 - Deør vei 69 - Oppføring av enebolig