Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 20.06.2019 kl. 17:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
32/19 Forhåndsforeleggelse - Saltbuveien - Detaljregulering
33/19 Førstegangsbehandling - Skogly - Detaljregulering
34/19 Førstegangs behandling - S6 Kulturkvartalet - Detaljregulering
35/19 Klage - Gnr 135 Bnr 10 - Labobakken 45 - Dispensasjon fra LNF-formålet
36/19 Klage - Pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt - Gnr 56 Bnr 125 - Løvlia 3 - Forstøtningsmur, riving og terrengarbeider
37/19 Klage - Gnr 133 Bnr 697 - Tømmeråsen 25 A - Nybygg - Enebolig med garasje
38/19 Klage - Gnr 132 Bnr 1102 - Kreklingfaret 22 - Garasje
39/19 Søknad om dispensasjon ved endring av gitt tillatelse - Gnr 27 Bnr 29 - Vestbyveien 111 - Oslo Fashion Outlet - Parkering i tre plan