Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 20.11.2017 kl. 17:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
46/17 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Erikstadveien
47/17 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018
48/17 Ny klagebehandling - Gnr 160 Bnr 86 - Feierbakken 1 - Rammetillatelse tilbygg og påbygg
49/17 Behandling av klage fra Gnr 56 Bnr 236 og Gnr 56 Bnr 144
50/17 Klagebehandling