Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 21.08.2018 kl. 17:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
32/18 Mindre endring - Vestby næringspark øst
33/18 1. gangs behandling - Søndre Follo renseanlegg - Detaljregulering
34/18 1. gangs behandling - Såner brannstasjon - Detaljregulering
35/18 Klage - Gnr 91 Bnr 1 - Nummestadveien 241 - Avslag på dispensasjonssøknad
36/18 Klagebehandling - Gnr 6 Bnr 943 - Junkerens vei 14 - Garasje
37/18 Klagebehandling - Gnr 9 Bnr 66 - Grøstadveien 5 - Riving og ny enebolig - Dispensasjon uten byggesak
38/18 Klagebehandling - Gnr 132 Bnr 279 - Ishusveien 24 - Tilbygg til fritidsbolig
39/18 Klage - Gnr 145 Bnr 37 - Nordre Karder vei 20 - Tomannsbolig
40/18 Klage - Gnr 56 Bnr 8 - Bråtebuktveien 15 - Søknad om dispensasjon fra planformål fritidsbolig til bolig
41/18 Klagebehandling - Gnr 132 Bnr 1088 - Vestmarkveien 12 - Støttemur
42/18 Klage - Gnr 64 Bnr 94 - Sjøveien 13 - Rive bygg
43/18 Klage - Gnr 1 Bnr 9 og 35 - Osloveien 1451 - Tilbygg