Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 22.10.2018 kl. 17:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
51/18 Klage - Gnr 133 Bnr 68 - Brevikveien 22 - Carport - Dispensasjon
52/18 Klage - Avvisning av klage på vedtak - Gnr 63 Bnr 54 - Krokstrandveien 68 - Oppføring av fritidsbolig med bortfalt tillatelse
53/18 Klage - Gnr 160 Bnr 31 - Storgata 18 - Bruksendring