Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 23.10.2017 kl. 17:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
42/17 Fastsetting av planprogram for detaljregulering av Solhøy omsorgsboliger
43/17 3. gangs behandling - Detaljregulering Vestby pukkverk
44/17 Klagebehandling - Gnr 86 Bnr 8 - Engene 110 - Bruksendring låve og ny adkomsttrapp
45/17 Behandling av dispensasjon - Gnr 1 Bnr 83 - Treveien 6 - Vestby Næringspark Joh AS - Ny kaffefabrikk
46/17 Klagebehandling - Gnr 133 Bnr 690 - Furustubben 13 - Enebolig med garasje