Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 26.02.2018 kl. 17:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
5/18 1. gangs behandling av reguleringsplan for Saltbuveien
6/18 2. gangsbehandling - Vestbyhagen III - detaljregulering
7/18 Klagebehandling - Gnr 133 Bnr 690 - Furustubben 13 - Enebolig med garasje