Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 27.03.2017 kl. 17:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
17/17 2. gangsbehandling - Rensedam Follotunnelen - Detaljreguleringsplan
18/17 Forhåndsforeleggelse - Reguleringsplan Skogly - Gamle Kolåsvei
19/17 Klage på vedtatt plan - detaljregulering for Skoglundkollen
20/17 Behandling av klage - Gnr 133 Bnr 690 - Furustubben 13 - Enebolig med garasje
21/17 Ytterligere redegjørelse til Fylkesmannen fra Vestby kommune - Gnr 9 Bnr 240 - Lokes vei 14 - Påbygg og bruksendring av garasje