Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 27.05.2019 kl. 17:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
25/19 Mindre endring av områderegulering for Vestby sentrum - Fjerning av tillatt maksimal bruksareal (BRA) for kjøpesenter
26/19 Klage - Gnr 107 Bnr 144 Snr 5 - Brandstadkollen 15 - Garasje
27/19 Klage - Gnr 107 Bnr 144 Snr 1 - Brandstadkollen 23 - Garasje
28/19 Klage - Gnr 107 Bnr 137 - Brandstadkollen 27 - Garasje
29/19 Behandling av utsatt klage - Gnr 65 Bnr 29 - Vadbakkveien 12 - Ulovlighetssak - Utførte tiltak i strandsonen
30/19 Behandling av utsatt klage - Gnr 56 Bnr 43 - Bråtebuktveien 31 - Tilbygg
31/19 Utvidelse av område - Midlertidig forbud mot tiltak - presisering av vedtak