Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 27.06.2016 kl. 17:00 - Formannskapssalen
Møtedokumenter
Enkeltsaker
28/16 Klage på vedtak - Avslag på søknad om dispensasjon for tiltak i strandsonen - Gnr 64 Bnr 180 - Hulvikveien 85 - Tilbygg og riving av takutstikk
29/16 Behandling av klagesak - Gnr 66 Bnr 2 - Erikstadveien 156 - Bruksendring
30/16 Forhåndsfremleggelse - Randemfaret 15
31/16 Gnr 41 Bnr 11 - Rammeveien 74 og 76 - Seks utvendige tiltak - Paviljong, skulptur, tribune, utedo, brygge og gjerder
32/16 Behandling av klage - Gnr 6 Bnr 387 - Jomfru Aaslevs vei 13 - Dispensasjon fra utnyttingsgrad av tomt
33/16 Dispensasjon - Gnr 135 Bnr 108 - Elgveien 19 A - Bolig - Riving og tilbygg
34/16 Behandling av klage - Gnr 133 Bnr 139 - Klepperveien 12 - Riving av eksisterende bygg - Ny enebolig og garasje
35/16 Grøntveien - Detaljregulering - Forhåndsforeleggelse
36/16 2. gangs behandling -Brannsikringsplan tett trehusbebyggelse Son