Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 29.04.2019 kl. 17:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
11/19 Hummerfredningsområde i Vestby kommune
12/19 Mindre endring - Vestbyhagen - Detaljregulering
13/19 Mindre endring av reguleringsplan for Vestby næringspark øst
14/19 Mindre endring - KIWI, Victoria Huitfeltgården - Tilbygg
15/19 Forhåndsforeleggelse - Gartnerveien 41 og 43 - detaljregulering
16/19 Foreleggelse av planinitiativ - Solåsen - Gnr 132 Bnr 904 og 920 - Falkeveien 19
17/19 Midlertidig forbud mot tiltak Gnr 1 Bnr 87 og Gnr 11 Bnr 98 - IKEA
18/19 Klage - Reguleringsplan for Solhøy omsorgsboliger
19/19 Klage - Gnr 141 Bnr 21 - Stasjonsveien 25 - Avslag på fradelingssøknad
20/19 Klage - Gnr 56 Bnr 589 - Fjordveien 18 B - Enebolig
21/19 Klage på vedtak og gebyr - Gnr 133 Bnr 206 - Tømmeråsen 27 - Ny bolig
22/19 Klage på gebyr - Gnr 65 Bnr 29 - Vadbakkveien 12 - Ulovlighetssak - Utførte tiltak i strandsonen
23/19 Ny behandling av klagesak om bruksendring fra fritidsbolig til enebolig - Gnr 56 Bnr 8 - Bråtebuktveien 15 - Søknad om dispensasjon fra planformål fritidsbolig til bolig
24/19 Klage på vedtak og gebyr - Gnr 56 Bnr 43 - Bråtebuktveien 31 - Tilbygg