Møte i Plan- og miljøutvalget

Tid og sted: 30.05.2016 kl. 17:00 - Formannskapssalen (2)
Møtedokumenter
Enkeltsaker
23/16 1.gangsbehandling av detaljregulering for Sole skog IV - B6 & B7
24/16 Forhåndsfremleggelse - reguleringsplan for Alicenborg
25/16 Gnr 132 Bnr 122 - Ringveien 58 - Nybygg eneboliger - Søknad om dispensasjon fra høyde- og saltakskrav
26/16 Tillatelse til endring av gitt rammetillatelse og dispensasjon for fremføring av vei til fritidsbolig - Gnr 157 Bnr 49 - Roåsbakken 25
27/16 Gnr 41 Bnr 11 - Rammeveien 74 og 76 - Seks utvendige tiltak - Paviljong, skulptur, tribune, utedo, brygge og gjerder
28/16 Klage på Plan og miljøutvalgets dispensasjonsvedtak i sak 11/16 - Dispensasjon for utforming av ny bolig, båthus og garasje med bod i strid med planbestemmelser Gnr 160 Bnr 87 - Storgata 49
29/16 Behandling av klagesak - Gnr 66 Bnr 2 - Erikstadveien 156 - Bruksendring
30/16 Dispensasjon utenom byggesak - ny bruksenhet til bolig - Gnr 24 Bnr 9 - Støttumveien 300.
31/16 Gnr 153 Bnr 26 - Revlingåsveien 15 - Bruksendring, tilbygg og garasje - Klager på innvilget dispensasjon