Møte i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Tid og sted: 06.06.2019 kl. 18:00 - Formannskapssalen Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
9/19 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2018
10/19 Evaluering en time fysisk aktivitet i Vestbyskolen
11/19 2.gangsbehandling - Endring av vedtekter i kommunale barnehager
12/19 Saksfremlegg - Veinavn i reguleringsplan for Nordre Labo - Ekornlia
13/19 Utredning SFO-tilbud om leksehjelp
14/19 Vestby videregående skole - idrettshall
15/19 Ferieklubb i Vestby
16/19 Årsberetning og årsmelding 2018 - Vestby kommune
17/19 Tertialrapport 1 2019