Møte i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Tid og sted: 09.03.2017 kl. 18:00 - Pepperstadmarka barnehage, Skolemesterens vei 3
Møtedokumenter
Enkeltsaker
1/17 Høring og offentlig ettersyn av planprogram til rullering av kommuneplan for Vestby 2019-2030
2/17 Endringer av vedtekter skolefritidsordningen (SFO)
3/17 Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Vestby
4/17 Endringer av retningslinjer
5/17 Strategiplan resultatområde skole 2017-2020