Møte i Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Tid og sted: 15.06.2017 kl. 18:00 - Formannskapssalen i Vestby rådhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker
9/17 2.gangs behandling - Endring av vedtekter i kommunale barnehager
10/17 Andre gangs behandling av endring av vedtekter skolefritidsordning etter høringsrunde
11/17 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2016
12/17 Tertialrapport 1 2017
13/17 Årsberetning og årsmelding 2016 - Vestby kommune