• Dagen startet med besøk av 50 barn og ansatte i Deør barnehage, som er nærmeste nabo til Solhøy. De fikk Kaptein Rødskjegg-show og is.
  • Etter snorklippingen ble alle invitert inn til et hyggelig åpningsarrangement - med servering, taler og underholdning. 
    Ordfører Tom-Anders Ludvigsen, snakket om hvordan prosjektet hadde vokst frem og de politiske prosessene som lå til grunn for prosjektet. Ane Nordskar hadde to taler i én. Som både Byggekomitéens leder og som leder av utsmykkingskomitéen hadde hun mange refleksjoner knyttet til prosjektets samfunnsoppdrag, viktigheten av gode og fremtidsrettede omsorgsbygg, samt hyllest og hilsener til de som har bidratt i utsmykkingen av prosjektet. Deretter var det Magnus Bøe, prosjektleder i Solid Entreprenør, sin tur til å takke for godt samarbeid med gave- og symbolsk nøkkeloverrekkelse. Hanne Marthinussen, leder for Hjemmetjenesten i Vestby, avsluttet det offisielle programmet med å takke alle bidragsytere. 
  • Soningen Dag Larsen var dagens konferansier og loset oss fint gjennom dagen.
  • Kulturelt innslag med duoen POD - med Pia Grimstad og Odd Espen Skjærbekk - som med gitar, trekkspill og sang underholdt med kjente og kjære sanger og lun humor.

Solhøy inneholder 67 omsorgsboliger med heldøgns bemanning i Son, og base for hjemmetjenesten syd i kommunen.
Kommunen har fått et fremtidsrettet og moderne bygg utført i massivtre, som er planlagt som et godt sted å bo for beboerne. 
De første beboerne flyttet inn i februar. 

Delen med nærsenter har kafé og kultursal, frisør, fotterapeut, dagsenter for personer med demens, - og er åpent for både beboere og folk fra nærmiljøet. 

Mange flotte kunstverk av lokale kunstnere har nå kommet på plass på Solhøy. Noen av disse kan du se på bildene.
Det kommer en egen sak med presentasjon av kunsten på Solhøy etter hvert.