Oljetanker

Kommunens myndighet
Miljøverndepartementet fastsatte i 1997 "Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker". 

Kommunene er tilsynsmyndighet og Fylkesmannen i Akershus er klageinstans.

Denne forskriften gjelder nedgravde oljetanker med en kapasitet på 3200 liter eller mer.  Kommunene har anledning til å innføre en lokal forskrift for tanker som har en kapasitet på mindre enn 3200 liter.

Nedgravde oljetanker
Uavhengig av størrelse har nedgravde oljetanker et betydelig forurensningspotensiale etter hvert som de blir eldre.  Derfor er det viktig at man er klar over hvilket ansvar som følger av det å ha en nedgravd oljetank.  Ved en lekkasje fra en nedgravd oljetank kan eier av tanken bli holdt ansvarlig for en eventuell forurensning.

Installasjon
Installasjon av fyringsanlegg med nedgravd oljetank er et søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningsloven. I tillegg er installasjon av nedgravd oljetank meldepliktig til kommunen.

Uten særskilt tillatelse kan man oppbevare inntil 1650 liter parafin (B-væske) eller 3000 liter fyringsolje (C-væske) i nedgravd oljetank.  Mengder utover dette krever tillatelse fra Mosseregionens Interkommunale Brann- og Feiervesen (MIB).

Tanker som ikke er i bruk
Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og påfyllingsanordningen skal sikres slik at utilsiktet påfylling ikke kan skje.

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp.  Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, tømmes, rengjøres og fylles med sand, grus eller lignende i stedet for oppgraving.  For gjenfylte tanker som blir liggende skal påfyllingsanordningen fjernes slik at utilsiktet påfylling forhindres.

Eier skal gi skriftlig melding til kommunen dersom en oljetank midlertidig eller permanent settes ut av drift.

 

Tips en venn Skriv ut