Deli skog

Om næringslivet i Vestby

Vestby mølle har i mange år vært kommunens næringssymbol - og landemerke. Landbruket har i alle år stått sterkt i Vestby. I dag fremstår kommunen som en næringsvennlig kommune med flere attraktive boområder. Med næringsområdene på Verpet og Deli Skog, dobbeltsporet jernbane, ny firefelts motorvei og de nye veiserviceanleggene i nord, er «den nye tid» for alvor kommet til Vestby.

Kommunens rolle innen næringsutvikling er først og fremst å legge til rette for næringslivsetableringer, som å avsette areal til næringsområder. 

 

Vestby kommunes hovedmål for næringsutvikling:

·       Vestby kommune skal fremstå som en offensiv næringskommune.
Målet er bedret servicegrad lokalt og en vesentlig bedre balanse
mellom antallet arbeidsplasser og innbyggere med variasjon av type arbeidsplasser.

 

Næringssatsing er en viktig premiss for utvikling av et levende og livskraftig tettsted/sentrum som kan gi økt lokal service. Næringsutvikling har i tillegg en egenverdi for å redusere utpendling som skaper unødig transportbehov og tidstap for husholdningene. Næringsutvikling blir dermed også en viktig premiss for å utvikle kommunen som en god bo- og oppvekstkommune.

Utdrag fra  Kommuneplan 2007-2019

 

Man kan søke etter ledige næringstomter i kartportalen

Tips en venn Skriv ut