Trond Joelson

Brevik skole

Brevik skole er en barneskole med 249 elever fordelt på 13 grupper. Skolen har en skolefritidsordning med 112 barn fordelt på tre baser. Bygget inneholder i tillegg grendesenter.

Brevik skole er en PALS skole, der vi jobber innenfor følgende områder

RESPEKT      ANSVAR      OMSORG      ORDEN

PALS er Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. Dette er en skoleomfattende modell for å styrke barns skolefaglige og sosiale kompetanse, forebygge og mestre atferdsproblemer i skolen.

 Brevik skole har som mål:

•    Alle skal oppleve trygghet og forutsigbarhet i skolehverdagen
•    Vi snakker til hverandre på en vennlig måte
•    Vi bruker ros og oppmuntring systematisk
•    Vi gir gode og korte beskjeder     
 
På Brevik skole brukes uteskole aktivt. 1.-4. trinn har uteskole en dag pr uke, mens 5.-7. trinn har uteskole hver tredje uke.

Tips en venn Skriv ut