Oasens lokaler på Såner

Oasen aktive skoletiltak

Oasen Aktive Skoletiltak er Vestby kommunes alternative ungdomsskole. Skolen betjener Vestby ungdomsskole og Grevlingen skole og kultursenter.
 
Oasen har følgende oppdrag:
 
Oasen heltid:
  • Elevgruppe på inntil 6 elever som har hele sitt undervisningstilbud på Oasen. Disse plassene er beregnet for elever som av ulike grunner ikke finner seg til rette på hjemskolen.
For å få skoleplass må PPT skrive en sakkyndig vurdering, og innstilles av en opptaksgruppe bestående av leder for PPT, representant fra skolekontoret og leder av Oasen.Skoleplassen er frivillig.Undervisningen er i stor grad lagt opp til læring gjennom praktiske aktiviteter.
 
Oasen deltid:
  • Innskoling for 8. trinn. Elevene lærer å kjøre båt med påhengsmotor og lokalkunnskap knyttet til Son og Sonsskjærgården.
  • Overnattingsturer for 9. klasse Grevlingen
  • Spesialpedagogiske tiltak rettet mot enkeltelever eller grupper på Vestby og Grevlingen.
Tips en venn Skriv ut