Om skolen

Vestby skole ble bygget i 2008 og  ligger pent til med utsikt mot kulturlandskapet. Vi har en flott skolegård som er godt utstyrt for ulike aktiviteter. Den inneholder blant annet: fotballbane/ basketballbane med grus, lekeapparater, bordtennisbord, sandvolleyballbane, amfi, sandkasse, ulike husker, ballvegg, skogområder og åpne plasser på plen/ sten. 

          
Deler av skolegården                                      Stier til kunnskap      

Den er bygd som en treparallell 1-7- skole og har plass til 580 elever. I dag går det 520 elever ved skolen.

       
Fasade mot nord                       Amfiet m/utsikt mot sandvolleyballbanen

Undervisningsarealene er lyse og åpne. Hvert klassetrinn har en egen base med utgang via en felles garderobe med toalett. Vi har også mange spesialrom: Mat og helse, kunst og håndverk, musikk, data, naturfag og aktivitetsrom. Innføringsklassene har eget undervisningsrom. I tillegg til disse rommene har vi også grupperom tilknyttet alle trinn.

 
 Datarommet

Elevene og de ansatte har ulik sosial og språklig-kulturell bakgrunn. Selv om majoriteten av elevene er etnisk norske, er vi en verden i miniatyr.

På skolen jobber det ca 40 lærere, ca 20 assistenter og morsmålslærere etter behov. Noen assistenter jobber både på SFO og i skolen. Skolen har også sekretær, vaktmester og renholdere.

Helsetjenesten har en helsesøster som er her tre dager i uka. Vi har også «Barnevernspedagogen i skole som er her en dag i uka.

I mars 2012 åpnet Vestby arena. Dette er Vestby kommunes storstue i forhold til idrettsaktiviteter. Vi bruker Vestby arena som gymsal. Vestby Arena er et stort anlegg som innbyr til ulike aktiviteter ute og inne. Utendørs har vi en kunstgressbane og en friidrettsbane. Innendørs er det buldrevegg, klatrevegg, idrettshall og aktivitetsrom for balløs idrett. Kommunen har også satt av tomt til svømmehall, som vil komme en gang i framtida.

             

Tips en venn Skriv ut