Omsorgstjenester

Et mangfoldig tjenestetilbud
En rekke tjenester hører inn under vår omsorgstjeneste:
vi har fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpemiddeltjenester, rehabiliteringsteam, kreftkoordinator og Aktiv omsorg bestående av treffsenter Nord, Son bo- og aktivitetssenter og dagavdeling.

Vestby kommune har et sterkt fokus på at enkeltmennesket skal kunne bo hjemme lengst mulig.

Rehabiliteringstjenesten
i Vestby kommune tilbyr variert oppfølging innen fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler.

Tilbud gis aktuelle pasienter ved rehabiliteringsavdelingen på Vestby sykehjem, og til hjemmeboende.

Rehabiliteringstjenesten jobber også med ulike prosjekter som:

- Hjemmerehabilitering

- Forebyggende hjemmebesøk

Sosiale tjenester
Det er NAV - sosiale tjenester som administrer sosiale tjenester.
Statlige trygdeytelser finner du også ved å gå inn på nav.no.

Tips en venn Skriv ut