Hele sykehjemmet er i karantene, og stengt for besøkende.

Pårørende er orientert om dette.

I tillegg til de pasientene som er smittet, har totalt seks ansatte fått påvist covid-19 viruset. I tillegg til disse seks som er i isolasjon hjemme, er ytterligere syv ansatte i hjemmekarantene på grunn av nærkontakt med smittede kollegaer eller pasienter.

Vestby sykehjem