Coronavirus

Oppdatering om Korona-situasjonen, 11. mars

Den siste prøverunden blant innbyggere i Vestby kommune har avdekket ytterligere tre tilfeller som er smittet med Korona. Det er nå 10 av Vestbys innbyggere som er smittet.

De aller fleste personene er enten smittet i utlandet eller er nærkontakter til disse. Det er variasjon i symptomer hos de smittede - fra milde til mer alvorlige.

Kommunen har satt inn umiddelbare tiltak for å begrense videre utvikling. Smittesporing er sentralt, og vi arbeider kontinuerlig med å kartlegge og kontakte de som har vært i nærkontakt med de smittede. Vi har kommet langt i arbeidet med å følge opp alle som har vært tilstrekkelig nær de smittede. 

De smittede er pålagt hjemmeisolasjon, og de får informasjon om hva hjemmeisolasjon og hjemmekarantene innebærer per telefon og mail. Alle smittede får individuell smittevernveiledning, og oppfølging. Det er forventet flere tilfeller i dagene som kommer.
 
I tillegg til god håndhygiene og gode hostevaner som er viktig i alle epidemiens faser, anbefaler vi nå kontaktreduserende tiltak som økt bruk av hjemmekontor og fleksitid der dette er mulig, og å avlyse store arrangementer der mange samles tett.
 
De tiltakene som nå kommer, er viktige for å redusere smitten fra person til person i samfunnet, og dermed beskytte de sårbare gruppene. Dette vil bidra til at det er kapasitet i helsetjenesten til å ta seg av de som behøver det.
 
  •  Av smittevern hensyn har kommunen iverksatt tiltak for å begrense smittespredning. Dette er:
  • Sykehjemmet er stengt for besøkende.
  • Større samlinger på tvers av skoler og barnehager er avlyst.
  • Foreldremøter i skoler og barnehager er avlyst.
  • Turer og utflukter for skoler og barnehager begrenses.
  • Reisevirksomhet holdes på et absolutt minimum.
  • Det er etablert beredskapsordning på kveld og helg for smittesporing og individuell smittevernveiledning.
  • For øvrig følger kommunen anbefalingene til Folkehelseinstituttet. Disse finnes på Folkehelseinstituttets sider www.fhi.no 
 
Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.
 
Sjur Authen
Rådmann
 

Se øvrige artikler publisert på kommunens hjemmesider vedr Koronaviruset