Coronavirus

Oppdatering om Korona-situasjonen, 26. mars

Vestby kommune har mottatt 13 nye prøvesvar. 12 av disse var negative og en var positiv. 1 prøve mangler vi svar på.

Totalt er kommunen nå kjent med 183 tester hvorav 167 er negative og 16 er positive. 

Det er viktig å være klar over at ikke alle med symptomer blir testet lenger. Det betyr at er innbyggere som er smittet utover de 16 positive prøvene kommunen er kjent med. Det er også mulig at noen har blitt testet utenom den legevakten vi benytter.  

 

Sjur Authen
Rådmann
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------