Taket på vanntårnet er blåst av - vis varsomhet i området!

Oppdatering om vanntårnet på Berg

Kraftig vind søndag førte til store skader på overtaket på vanntårnet 

Undertaket har ikke skader. Det er derfor ingen fare for forurensing av vannet som er i tårnet. Takplater er fjernet og det er bestilt utbedringer av taket.

Arbeider med nytt tak vil bli prioritert og utført så snart som mulig. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til vakt tlf. 932 14 917. 

Resultatområde Kommunalteknikk