Vestby kommune har nå kommet langt med å vaksinere de over 65 år, samt helsepersonell ansatt ved sykehjem, omsorgsboliger og i hjemmetjenesten. Fra uke 49 vil det derfor bli mulig for helse- og omsorgspersonell i andre deler av helse- og omsorgstjenesten i kommunen å få oppfriskingsdose. Dette gjelder helsepersonell som gjennom behandling, pleie eller omsorg har tett kontakt med pasienter med særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19. Intervallet mellom dose 2 og oppfriskningsdose dose 3 er minimum 20 uker (4,5 måneder).
Bestilling av time gjøres via denne linken. 

Innbyggere som ble definert som helsepersonell og prioritert i forrige runde vil også ha anledning til å bestille time. 

Dersom det ønskes å hente vaksine for å sette på egne ansatte, kan dette avtales med Solveig Thorstensen eller Stein Roger Jørgensen.
Kontaktinformasjon Solveig.Thorstensen@vestby.kommune.no eller mobil 9401 3676 alternativt stein.roger.jorgensen@vestby.kommune.no eller telefon 402 80 304.

For andre spørsmål kontakt Solveig Thorstensen.