Merknader

Merknader til planarbeidet sendes innen 18. juni 2021.

Benytt adresse: Vestby kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 144, 1541 Vestby. Du kan også sende e-post til post@vestby.kommune.no eller elektronisk ved å benytte selvbetjeningsportalen.