Tom Anders Ludvigsen er ordfører i Vestby kommune

Han representerer Arbeiderpartiet og ble valgt til ordfører for første gang i 1999. Han ble gjenvalgt for periodene 2003 - 2007, 2015 - 2019 og 2019 - 2023.

Telefon: 922 60 622
E-post: tom.anders.ludvigsen@vestby.kommune.no

Eirin Stuhaug Bolle er varaordfører i Vestby kommune

Hun representerer Bygdelista (BYGDL) og ble valgt som varaordfører for perioden 2015 - 2019 og gjenvalgt for perioden 2019 - 2023.

Telefon: 901 20 212
E-post: eirin.bolle@spenst.no