Kommunale overformynderiet er nedlagt fra 1. juli

Fra 1.juli 2013 overtar Fylkesmannen i Oslo og Akershus overformynderiets oppgaver. Fra samme dato avsluttes overformynderiet i Vestby kommune.

All henvendelse må derfor rettes til Fylkesmannen. Telefon sentralbord 22 00 35 00 eller til Vergemålsavdelingen på telefon 22 00 37 93 og 22 00 37 94.

Det er Fylkesmannen som oppnevner verger etter at den nye loven er innført.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil ha behov for flere faste verger i tiden fremover. Vi søker derfor personer som liker å jobbe med mennesker, og som har tid og lyst til å gjøre en viktig samfunnsoppgave.

Viktig samfunnsoppgave
Som fast verge har du mulighet til å hjelpe andre mennesker som ikke klarer å ivareta egne interesser, og hjelpe dem med å delta fullt ut i samfunnet på lik linje med andre. Det kan blant annet være å forvalte og disponere økonomiske midler for personen under vergemål. Andre viktige oppgaver for en verge kan være å sørge for

  • trygge og forutsigbare rammer
  • at personen med verge blir hørt
  • at rettssikkerheten og interessene hans/hennes blir tatt hånd om på en god måte

Du får godtgjøring for oppgaven som fast verge. Hvor mange vergeoppdrag du vil ha, bestemmer du selv - fra ett enkelt oppdrag til en fulltidsjobb.

Vil du bli verge?
Hvis du kunne tenke deg å bli verge, så ber vi om at du fyller ut dette skjemaet og sender det til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Postboks 8111 Dep., 0032 Oslo. Vi vil da ta kontakt med deg for en uforpliktende samtale.

Ønsker du mer informasjon for å finne ut om dette kan være noe for deg- se Vergemålsportalen www.vergemal.no, eller ta kontakt med en av våre kontaktpersoner.

Tips en venn Skriv ut