Pårørendeskolen I FOLLO

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

Kurs arrangeres to ganger i året i samarbeid med de andre Follo-kommunene. Kurset går over 4 kvelder og inneholder temaer som sykdomslære, kommunikasjon, pårørendes situasjon, vergemålsloven og praktiske tips i hverdagen. Det er undervisning, enkel bevertning og gruppesamtaler. 

Dette kurset anbefales til alle som er pårørende til personer med demenssykdom. Noen velger å ta kurset i flere omganger.