Pårørendeskole 2018 Fot: Mona Larsen

Pårørendeskolen i Follo - påmeldingsfrist 1. mars 2019

Kommunene i Vestby, Ski, Oppegård, Ås, Nesodden, Frogn og Enebakk arrangerer PÅRØRENDESKOLE for pårørende til personer med demenssykdom.

Benytt muligheten til å delta på pårørendeskolen - en god investering i tid, som kan gi mye tilbake!

Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for de pårørende i stor grad.

Erfaring har vist at en av de tingene pårørende  etterspør mest, er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

Målsetting for den interkommunale pårørendeskolen:

 • Å gi pårørende til mennesker med  demens økt kunnskap om demenssykdommene
 • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
 • Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet med
 • personene med demens både i hjemmesituasjonen og på institusjon
 • At pårørende blir i stand til å stille krav på en profesjonell måte i forhold til behandlingsapparatet, politikere osv.
 • Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

Innhold:

 • Sykdomslære
 • Kommunikasjon
 • Praktiske tips i hverdagen
 • Pårørendes reaksjoner
 • Velferdsteknologi
 • Møte med hjelpeapparatet
 • Andre nyttige tiltak

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Hvem kan delta?
Pårørende til personer med demenssykdom som bor i eller utenfor Follo.

Arbeidsform:
De enkelte møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe. Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse.

Oppstart: Kurset går over 4 onsdager, kl.18.00 – 21.00 på flg. datoer: Onsdag 6. mars, 13. mars, 20. mars og 27. mars
Påmeldingsfrist: 1. mars 2019
Pris: Kr 300,- pr. deltager for hele kurset
Sted: Ullerud Helsebygg
Adresse: Ullerudveien 28, Drøbak

Enkel servering

Påmelding sendes til: 
Ellen Å. Kaasa
e-post: ellen.amli.kaasa@frogn.kommune.no    
tlf. 977 42 298 (du kan sende sms)
Adresse: Grenåveien 1, 1447 Drøbak   

Velkommen !

Påmeldingsslipp og mer informasjon finner du her.

Plakat pårørendeskole 2019

 

Tips en venn Skriv ut