Pårørendeskole 2018 Fot: Mona Larsen

Pårørendeskolen i Follo - påmeldingsfrist 11. september 2019

Kommunene i Vestby, Ski, Oppegård, Ås, Nesodden, Frogn og Enebakk arrangerer PÅRØRENDESKOLE for pårørende til personer med demenssykdom.

Benytt muligheten til å delta på pårørendeskolen - en god investering i tid, som kan gi mye tilbake!

Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for de pårørende i stor grad.

Erfaring har vist at en av de tingene pårørende  etterspør mest, er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

Målet med pårørendeskolen er:

 • Å gi pårørende til mennesker med  demens økt kunnskap om demenssykdommene
 • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
 • Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet med
 • personene med demens både i hjemmesituasjonen og på institusjon
 • Gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat
 • Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

Innhold:

 • Sykdomslære
 • Kommunikasjon
 • Praktiske tips i hverdagen
 • Fremtidsfullmakt / Vergemål
 • Pårørendes reaksjoner
 • Velferdsteknologi 
 • Møte med hjelpeapparatet  

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Hvem kan delta?
Pårørende til personer med demenssykdom som bor i eller utenfor Follo.

Arbeidsform:
De enkelte møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe. Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse.

Oppstart: Kurset går over 5 onsdagskvelder høsten 2019 kl.18.00 – 21.00 på flg. datoer: 18. september, 25. september, 9. oktober, 16. oktober, 23. oktober
Påmeldingsfrist: 11. september 2019
Pris: Kr 300,- pr. deltager 
Sted: Greverud Sykehjem,  Harriet Backers vei 30,  1415 Oppegård

Enkel servering

Det er godt med parkeringsplasser utenfor Greverud sykehjem og Flåtestad skole.

Påmelding sendes til: 

Heidi Borgen Larsen  
e-post: 
Heidi.Borgen.Larsen@oppegard.kommune.no
Tlf. 92279792  (du kan sende sms) 
Adresse: Adresse: Kolbotnveien 30, Postboks 510, 1411 Kolbotn  NB! merk Demenskoordinator 

Velkommen !

Påmeldingsslipp og mer informasjon finner du her.

Plakat pårørendeskole 2019

 

Tips en venn Skriv ut