Pårørendeskole 2018 Fot: Mona Larsen

Pårørendeskolen i Follo - påmeldingsfrist 26. februar 2020

Kommunene i Vestby, Ski, Oppegård, Ås, Nesodden, Frogn og Enebakk arrangerer PÅRØRENDESKOLE for pårørende til personer med demenssykdom.

Benytt muligheten til å delta på pårørendeskolen - en god investering i tid, som kan gi mye tilbake!

Hvorfor pårørendeskole?
Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for de pårørende i stor grad.

Erfaring har vist at en av de tingene pårørende  etterspør mest, er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

Målet med pårørendeskolen er:

 • Å gi pårørende til mennesker med  demens økt kunnskap om demenssykdommene
 • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
 • Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet med personene med demens både i hjemmesituasjonen og på institusjon
 • Gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat
 • Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

Innhold:

 • Sykdomslære
 • Kommunikasjon
 • Praktiske tips i hverdagen
 • Fremtidsfullmakt / Vergemål
 • Pårørendes reaksjoner
 • Velferdsteknologi 
 • Møte med hjelpeapparatet  

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Arbeidsform:
De enkelte møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe. Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse.

Hvem kan delta?
Pårørende til personer med demenssykdom som bor i eller utenfor Follo.

Oppstart: Kurset går over 4 onsdagskvelder våren 2020 kl.18.00 – 21.00 på flg. datoer: 04. mars, 11. mars, 18. mars og 25. mars
Påmeldingsfrist: 26. februar 2020
Pris: Kr 300,- pr. deltager 
Sted: Nesoddtunet Bo- og servicesenter Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr 

Enkel servering

Det er godt med parkeringsplasser utenfor sykehjemmet og under blokk C.

Påmelding sendes til: 
Tone Gjersum Avlesen
E- post: Tone.Gjersum.Avlesen@nesodden.kommune.no
Tlf: 415 14 992  (du kan sende sms)
Adresse: Håkonskastet 25 1453 Bjørnemyr NB! merk Hukommelseskoordinator 

Velkommen !

Påmeldingsslipp og mer informasjon finner du her.

Plakat pårørendeskole 2020