Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

 • kan benyttes på p-plasser som er reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt.
 • kan benyttes på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser uten å betale avgift også utover maksimaltiden og på steder der det er innført boligsoneparkering.
 • gjelder ved parkering i utlandet i den utstrekning det enkelte land fastsetter.
   
 • Legeerklæring er nødvendig, men er kun et grunnlag for å vurdere det medisinske behovet for parkeringstillatelse. I selve søknaden må søker få fram opplysninger som tilsier at han/hun har særlig behov for parkeringslettelse.
   
 • Parkeringskortet må alltid ligge godt synlig i bilens frontrute og er kun gyldig for den person kortet er registrert på.
   
 • Parkeringskortet gir ikke anledning til å parkere i strid med vanlige trafikkregler og parkeringsskilt.

Betingelser

Søker må ha store forflytningsvansker. Søker må i tillegg ha et særlig behov for parkerings-lettelse ved for eksempel bosted, arbeid eller i forbindelse med annen aktivitet. Søker må oppfylle begge vilkårene. Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse.

I selve søknaden må søker få fram opplysninger som tilsier han/hun har særlig behov for parkerings-lettelser. Legeattesten er det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. I selve søknaden må det dokumenteres hvor avhengig man er av å bruke parkeringskortet, og hvor ofte.

Parkeringstillatelsen kan kun brukes av kortinnehaver eller ved transport av kortinnehaver.

Saksgang

Fyll ut søknadsskjema for parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Oppsøk lege som fyller ut legeskjema. Legg ved 2 stk. passfoto. Send dette inn samlet.

Saksbehandlingstid

Normalt ca 3 uker