Pedagogisk profil

Pedagogisk profil

Skolens visjon er formulert slik: se – ta på alvor- gi muligheter.

Skolen organiserer sine ansatte i arbeidslag med hensikten å være tett på elevenes behov. Arbeidslagenes rolle er å ivareta elevenes vekst, sosialt og faglig. Vi vektlegger samarbeide mellom lærere om planlegging og vurdering slik at elever skal oppleve likeverdig opplæring; det som planlegges for én klasse skal gjennomføres i alle klasser.

 

Læring er en komplisert og sammensatt prosess, men dette tror vi er spesielt viktige faktorer som fremmer læring:

  • Tydelig og forutsigbar klasseledelse

  • Tydelige krav og forventninger

  • Gode relasjoner mellom elever og mellom elever og ansasatte

  • Tett samarbeide med foresatte

  • Vekt på øving av grunnleggende ferdigheter; lesing, regning, skriving og digitale ferdigheter

  • Utvikling av elevenes læringsstrategier

  • Tilbakemeldinger som stimulerer til faglig og sosial læring og utvikling

Tips en venn Skriv ut