En ballbane er plassert på østsiden av skolen.   Fasaden viser at andre etasje er trukket noe ut i forhold til første etasje som gir mulighet for elevene å oppholde seg utendørs selv nær været ikke viser seg fra sin beste side.

Pedagogisk profil

Sammen om læring for framtiden

Vår visjon sammen om læring for framtiden sier hvordan vi tenker utdanning og dannelse.

For å skape trygge ungdommer i et trygt oppvekstmiljø er det en forutsetning at alle bidrar til et godt miljø å vokse opp i. En suksessfaktor for trygg oppvekst er å fokusere på gode egenskaper som er utviklende; som å være inkluderende, nysgjerrig, løsningsorientert, ansvarsfull, arbeidsom, positiv og kreativ.

Når foresatte, lokalmiljøet, skolen, og ungdommene selv er bevisste på å skape trygge oppvekstarenaer så legges det til rette for god utvikling.

 

 

Tips en venn Skriv ut