Trond Joelson

Pedagogisk profil

Prioriterte områder:

 • Grunnleggende ferdigheter
 • Vurdering for læring
 • ​Elevens læringskultur 

Vi legger vekt på fellesopplevelser for elevene

Derfor har vi:

 • Fellesprosjekter i småskolen
 • Fellessamlinger foran hver ferie

 Vi legger vekt på at elevene skal oppleve mestring

Derfor har vi:

 • Tilpassede ukeplaner
 • Nært samarbeid skole- hjem
 • Årlige leseprøver på 1. – 7. trinn
 • Årlige kartleggingsprøver i matematikk på 2.-7. trinn
 •  ”Steg for Steg”, trening i sosial kompetanse og PALS
 • Gode rutiner for overgang fra barnehage og til ungdomsskole.

 Vi legger vekt på at elevene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter gjennom opplevelser og praktisk arbeid

Derfor har vi:

 • Uteskole i 1. – 4. trinn
 • Uteskole med hovedvekt på naturfag for 5. – 7. trinn 

Vi legger vekt på at alle skal føle trygghet og trivsel

Derfor har vi:

 • Aktivitetsledere
 • Fast tid PALS-arbeid
 • Et aktivt elevråd
 • Fadderordning
 • Kantineordning for 5.- 7. klasse en dag i uka i vinterhalvåret
 • Fleksibelt og godt SFO- tilbud
 • Nært samarbeid skole- SFO
 • Vennegrupper i småskolen
Tips en venn Skriv ut