Pedagogisk profil

Vår visjon: Større viten, større verden

Visjon

Sjøstjerna rommer vår pedagogiske plattform, og er også vår logo. Kunstneren har døpt sjøstjerna for ”Det lekende barnet”. Vi mener at sjøstjernas fem armer beskriver elevene på Son skole slik vi ønsker at de skal være.

Vi ønsker elever som er kunnskapssøkende og opptatt av å lære. De skal være aktive, skapende og kreative. Elevene skal ha god sosial kompetanse. Alt dette skal muliggjøres gjennom et godt læringsmiljø. Satsingsområder er: • Lærerollen • Vurdering for læring • Tilpasset opplæring • Læringsmiljø

Tips en venn Skriv ut