Verdier Bjørlien skole

Pedagogisk profil

Vårt fokus i læringsarbeidet:

  • Elevenes læring
  • Elevene skal forstå hvordan de kan lære best
  • Vurdering skal fremme læring, lærelyst, inspirasjon og motivasjon
  • Utvikle en god læringskultur både faglig og sosialt

 

Våre verdier:

  • Ansvar: Vi skaper et inkluderende skolemiljø for alle. Vi bidrar alle til et trygt og godt læringsmiljø.
  • Omsorg: Vi skaper gode relasjoner. Vi ser den enkeltes behov.
  • Mestering: Vi skaper faglig trygghet hvor vi også utfordres. Vi hjelper hverandre til å bli gode.
  • Respekt: Vi har aksept for ulikheter. Vi tar hverandre på alvor.

 

Bjørlien skole har trivselstiltak i friminuttene der alle elever kan delta. Aktivitetene ledes av elever (Aktivitetsledere) på 4.-7. trinn. Skolen har erfart at opplegget fører til at mange er aktive, små og store leker sammen, alle får være med og det er mindre mobbing og utestenging.