Verdier Bjørlien skole

Pedagogisk profil

Vårt fokus i læringsarbeidet:

  • Elevenes læring
  • Elevene skal forstå hvordan de kan lære best
  • Vurdering skal fremme læring, lærelyst, inspirasjon og motivasjon
  • Utvikle en god læringskultur både faglig og sosialt

 

Våre verdier:

  • Ansvar: Vi skaper et inkluderende skolemiljø for alle. Vi bidrar alle til et trygt og godt læringsmiljø.
  • Omsorg: Vi skaper gode relasjoner. Vi ser den enkeltes behov.
  • Mestering: Vi skaper faglig trygghet hvor vi også utfordres. Vi hjelper hverandre til å bli gode.
  • Respekt: Vi har aksept for ulikheter. Vi tar hverandre på alvor.

 

Bjørlien skole har trivselstiltak i friminuttene der alle elever kan delta. Aktivitetene ledes av elever (Aktivitetsledere) på 4.-7. trinn. Skolen har erfart at opplegget fører til at mange er aktive, små og store leker sammen, alle får være med og det er mindre mobbing og utestenging.

                                               

 

Tips en venn Skriv ut