Kommunestyret vedtok 18.05.20 følgende:

1. SFO-plassen kan sies opp etter 1. mars for de barna som har foresatte som har blitt oppsagt eller permittert fra egen jobb som følge av Covid 19 eller der hvor eleven eller noen i nær familie er i risikogruppen.
2. Oppsigelsestiden for disse barna settes til 1 uke.
3. Oppsigelsen/permitteringen og det at eleven eller nært familiemedlem er i risikogruppen må dokumenteres.
4. For kommunale barnehager gjelder gjeldende vedtekter
5. Private barnehager bes å innføre samme bestemmelser. Refusjon etter dokumentasjon, både av inntektstap for barnehagen og permittering/ oppsigelse av foreldrene.
6. Det innføres tilsvarende moderasjonsmodell med inntektsgradert betaling for SFO som for barnehage. De foresatte skal selv kunne bestemme når de plasserer bruken av SFO tid. Eventuelle justeringer av ordningen kan gjøres når saken kommer til behandling i løpet av juni.

Inntektsgradert betaling i SFO gjelder dersom husstandens samlede bruttoinntekt er under kroner 607.750.

Dette er gjeldende fra 1. juni 2020.