Pipe og ildsted

Søknadsplikt eller ikke?

Installering, endring og reparasjon av ildsted er unntatt fra krav om søknad og tillatelse, jfr. pbl § 20-3, jfr byggesaksforskriften § 4-1, bokstav b) nr. 3.

Installering av pipe krever søknad med ansvarsretter etter pbl § 20-1.

Veileder piper og ildsteder

 

Tips en venn Skriv ut